2 years ago

Giá bán đàn guitar yamaha gỗ tại quận 12

Đàn Nhật cũ thì âm thanh rất tốt (vì nó cũ, đàn nào cũ thì âm thanh cũng càng hay). Tuy nhiên đàn nhật cũ thì hầu như cây nào c read more...